Nyílt levél a magyar keresztény egyházak vezetőihez és tagjaihoz !


AKI EGYETÉRT A NYÍLT LEVÉLLEL ÉS MÓDJÁBAN ÁLL, TOVÁBBÍTSA EZT SAJÁT EGYHÁZA VEZETŐIHEZ, DE ISMERŐSEIVEL IS MEGOSZTHATJA! – A NYÍLT LEVÉL ÜDVÖSSÉGI KÉRDÉSEKET MUTAT FEL! – ISTEN KEGYELMEZ, HA MÉG MOST SZEMBESÍTI AZ Ő NEVÉRE HIVATKOZÓ EGYHÁZAKAT ÉS AZOK VEZETŐIT, AZ ÍTÉLET NAPJÁN ELHANGZÓ KÉRDÉSEKKEL. – “AKINEK VAN FÜLE HALLJA !” – AKI FÉLI ISTENT, AZ MEG FOGJA HALLANI.
*
“Én a te igédet nekik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.” (Jn. 17:14-16,)
“…hogy csendes és nyugalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” (1.Tim. 2:2,)
“Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki!” (Zsol. 82:2-4,)
“Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?” (Zsol. 94:16,)
“Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! Ha azt mondanád: íme, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelked, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.” (Példb. 24:11-12,)
“Nyisd meg a te szád amellett, aki néma a maga dolgában, és azoknak akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szád, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!” (Példb. 31:8-9,)
*
Felvétel készült 2019.05.20.-án.

1 comment

GTranslate