Szolidaritás az üldözöttekkel ! – Politikai támadás Iványi Gáborék ellen ! – 2022.02.23.


ISTEN ELVÁRJA A SZOLIDARITÁST : “Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki !” – ÜLDÖZŐ HATALOM ! – AZ EGYHÁZAK CINKOS HALLGATÁSA, AZ IGAZSÁG ELÁRULÁSA !
*
Kapcsolódó anyagok : Szolidaritás és Felhívás ! – Legyünk a föld sója !
Nyilt levél a magyar keresztény egyház vezetőihez és tagjaihoz !
Legyünk a föld sója, a világ világossága !
*
“Ne leselkedj, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát! Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkel azért; az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elvesznek.” (Pldab. 24:15-16,)
*
”…mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.” (1.Tim. 3:15,)
*
Példabeszédek 31:8-9,
“Nyisd meg a te szád amellett, aki néma a maga dolgában, és azoknak akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szád, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!”
Példabeszédek 24:11-12,
“Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! Ha azt mondanád: íme, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelked, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.”
Zsoltár 82:2-4,
“Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.”
Zsoltár 94:16, 20, 21,
“Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.”
*
Felvétel készült 2022.02.23.-án.

GTranslate