Rólunk

Háttér :
A Hit- és Hitvédelem weboldal működtetése a Krízis Misszió szolgálatának egyik fontos területe. A Krízis Misszió születéséről és bemutatásáról itt olvashatsz bővebben. A “Missziós szolgálat” fogalmán a Krisztus Evangéliumának hirdetését és képviseletét értjük, ami a személyesen-, vagy az interneten elérhető olyan személyek, családok, vagy házi gyülekezetek felé történik, akik ezt igénylik. Az interneten való elérést kívánja elősegíteni ez a weboldal azzal a céllal, hogy az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatos, és a végidők hitehagyásának veszélyeivel szembeni védekezésre vonatkozó Igei üzenetek, felhívások, figyelmeztetések és információk, mint Kiáltó szó a puszában“, elérhetővé váljanak minden érdeklődő számára, országhatáron belül és kívül egyaránt.

Előzmények :

Az Úr segítségével, ugyanezzel a céllal indítottam el 2011-ben a HITÉLETI Blogot, amelyet 2016. januárig, folyamatosan töltöttem fel mindig frissülő tartalommal, köztük olyan, az Úrtól kapott, számomra az Ige friss megértését jelentő üzenetekkel is, amelyekről meg voltam győződve, hogy azokat nem azért kaptam, hogy megtartsam magamnak, hanem azért, hogy megosszam másokkal is. Ne rejtsem el azokat a véka alá, hanem a gyetyatartóba tegyem (Mt. 5:15, értsd: hozzam nyilvánosságra), hogy mindazokhoz eljuthasson, akik számára ez értéket jelent, vagy segíthet Jézus visszajövetelére való felkészülésben.

Ez a Hitéleti blog ma is elérhető. Ennek a folytatása lett a 2016. októberben indított “Hit- és Hitvédelem” című blog. Ezt a blogot 2021. októberben egy rosszindulatú bejelentés kapcsán a Googl szolgáltató minden előzetes értesítés nélkül véglegesen eltávolította. Így az ott található összes – több mint 300 bejegyzés – tartalma (a videók kivételével) eltünt. Érdekes, hogy éppen a pápa budapesti látogatása kapcsán közreadott “Nagy parázna és a bolond ifjú esete” című üzenet után történt az eltávolítás. Mivel a Hit- és Hitvédelem blog a Googl ingyenes szolgáltatását használta, így sem panasznak, sem reklamációnak nem volt helye. Ez az eset arra vezetett, hogy saját domain nevet, webszolgáltatást és tárhelyet vásároljak a Hit- és Hitvédelem “Missziós szolgálatának”, de úgy imádkoztam, hogy: legyen meg Isten akarata, mert én nem rendelkezem azzal az informatikai ismerettel, hogy weboldalt tudjak létrehozni ! – Ekkor kaptam egy váratlan felajánlást kedves Ökrös Ferenc testvértől, aki felajánlotta, hogy elkíszíti a Hit- és Hitvédelem weboldalt, és megtanít a kezelésére, ha pótolni szeretném az elvesztett blogot. Ez jel volt számomra, amiből tudtam, hogy Isten akarata az elvesztett Hitvédelem blog folytatása. Így született meg ez a weblap. Ezúton is szeretném kifejezni hálámat az Úrnak kedves Ökrös Ferenc testvérért, és kifejezni hálámat neki is személyesen, a sok áldozatért, amit ezzel a felajánlásával magára vállalt ! Az Úr jutalma legyen számára felette igen bőséges !

Krízis Jótékonysági Alapítvány bemutatása

Az alapítvány létrejöttének előzményeit és körülményeit a Krízis Misszió bemutatásánál (itt) olvasható, ezért annak ismétlésével senkit nem szeretnék untatni. Az alapítvány működése két tevékenységre épül alapvetően. Az egyik a “Missziós” tevékenység. Ezt a tevékenységünket a fentiekben és a Krízis Misszió oldalon már részletesen bemutattuk. A másik pedig a “Jótékonysági” (karitatív) tevékenység.

Jótékonysági tevékenységeink köre:
1.) Szociális- és karitatív tevékenység:    ruha- és élelmiszer segélyezés, (ld.: Galéria fotók).
2.) Gyermek és ifjúságvédelem,
3.) Idősek- és családok segítése, gondoskodás, látogatás, (ehhez közlekedés is szükséges)
4.) Ingyenes jogtanácsadás, jogi ügyek inézése,
5.) Ingyenes temetési (lelkészi) szolgálat,
6.) Mélyszegénységben élő gyermekek-, családok-, és egyedülállók támogatása,

Anyagi források :

  1. Pályázati lehetőségeink ellehetetlenültek, megszűntek !
  2. Civil  (szja) 1% rendelkezések,
  3. Csak önkéntes egyéni-, és céges adományozók támogatásából tudjuk végezni jótékonysági-, és krízis elhárító munkánkat. 
    Alapítványunk non-profit civil szervezet. Ezért én magam- és munkatársaim úgyszintén, önkéntes alapon, fizetés és díjazás nélkül, elkötelezett emberi jóindulatból végezzük a fent felsorolt karitatív tevékenységeket, ezzel is csökkentve a működési-, fenntartási és a tevékenység költségeit. A pályázati lehetőségek ellehetetlenülése miatt már csak magán- és céges támogatások segítségével tudjuk végezni jótékonysági munkánkat, a szegények, elesettek és krízisben élők segítését.

Aki teheti, köszönettel vesszük minden jószívű támogató  segítségét, akinek Isten felindítja a szívét a támogatásra !

Nincs nagyobb öröm, mint segíteni az elesetteken, és adni a nélkülözőknek. Ez olyan erkölcsi érték, amely minden embert nemesebbé, értékesebbé tesz, lelkileg felemel, és örök értékű jócselekedet marad !

“Aki ad a szegénynek, nem lesz néki szüksége! (Példb.28:27,)
“Kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szgényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki!” (Példb.19:17,)

Támogatással kapcsolatos információk ezen a linken találhatók : https://hitvedelem.com/tamogatas/
Isten áldjon meg minden jókedvű és jó szívű adakozót !

Alapítvány nyilvános adatai :
Elnevezés : Krízis Jótékonysági Alapítvány
Székhely : 5000 Szolnok, Jósika u. 7. 2/6.
Adószám : 18787807-1-16
Nyilvántartási szám : 16-01-0001211
Bírósági bejegyzési szám : 1100/Pk.60093/2015

GTranslate