AZ ELPECSÉTELÉS TITKAI – 4. rész. – Krisztus elpecsételése – az Úrvacsora és a Hit igazságai!


KRISZTUS ELPECSÉTELÉSE – ÚRVACSORA – ÉS A HIT IGAZSÁGAI !
*
“Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” (Jn. 6:27,)
*
A kijelentésre épülő imádó Úrvacsorai közösség (rövidítve: K.I.Uv.k.) szellemi igazságtartalma összekapcsolja a szívünket az “Elpecsételés” igazságával, vagyis beemeli a szívünket az Atya szívébe, ahol az Elpecsételés történt még a teremtés előtt. Jézus azt mondta a Jn. 6:56. versben, hogy : “Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik, és én is abban”. Ez azt jelenti, hogy a K.I.Uv.k. által megvalósul az “Egymásban lakozás” igazsága Jézus és mi közöttünk. Jézusnak ez a szava bizonyítja, hogy a Kijelentésre épülő Imádó Úrvacsorai közösség (K.I.Uv.k.) által jön létre a legbizalmasabb személyes viszony Jézus és mi közöttünk, és egyedül ez által tudja az Úr felkészíteni az övéit arra a legbensőségesebb bizalmi kapcsolatra, ami az Őt követőket Jézus menyasszonyává teszi!
*
Felvétel készült 2013.08.31.-én.

GTranslate