AZ ELPECSÉTELÉS TITKAI – 3. rész. – Krisztus elpecsételése, – az Úrvacsora- és a Hit igazságai !


KRISZTUS ELPECSÉTELÉSE, – AZ ÚRVACSORA- ÉS A HIT IGAZSÁGAI !
*
“Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” (Jn. 6:27,)
*
Jézus egyszer említi meg az evangéliumban, hogy Őt az Atya pecsételte el az Isten ! Többet nem beszél erről az óriási horderejű titokról. Később Péter-, és Pál apostol kapott erről – jóval Pünkösd után, – hatalmas kijelentéseket a Szent Szellem által. Pál említést tesz arról a 2.Korinthoszi levelében, hogy ő elragadtatott a 3. égig, és látott, és hallott kimondhatatlan titkokat is. Pál apostol a Római, az Efézusi és Kollesei leveleiben óriási mennyiségű kijelentést ad át az eklézsiának, amelyek a Krisztus elpecsételésének titkaihoz tartoznak. Amit ezekből az Úr számomra is kijelentett, azokat igyekszem átadni, és megosztani az eklézsia számára. Félreértés ne essék, itt nem a Jelenések könyvében szereplő HÉT PECSÉT felbontásának témájáról van szó ! Itt Krisztus elpecsételéséről beszél az Íge. Maga Jézus mondja, hogy : “Őt az Atya pecsételte el, az Isten !” Azért imádkozom, hogy minden nyitott szívű keresztyén kapjon “bölcsességnek is kijelentésnek szellemét,” – hogy a hallott üzenetből saját kijelentést kaphasson Krisztus és az Atya titkáról ! Kolosse 2:2-4, ” … hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel !”
*
Felvétel készült 2013. 08.24.-én

GTranslate