Végidők evangéliuma – A magyar hazugság csodája és csapdája !


A TRÓN ÉS AZ OLTÁR ANTIKRISZTUSI ÖSSZEFONÓDÁSA ! – FIGYELMEZTETÉS A MEGTÉRÉSRE, A FELKÉSZÜLÉSRE ! – AZ ALAPTÖRVÉNY 7. MÓDOSÍTÁSÁVAL MAGYARORSZÁGON A HAZUGSÁG EREJE TOVÁBB FOKOZÓDOTT. – ANTIKRISZTUSI MINTAÁLLAM LETTÜNK. – AZ ÜLDÖZÉS, AZ ÁRULÁS JOGI ALAPJAI MEGTEREMTŐDTEK. – AZ ÁLLAM- ÉS HAMIS EGYHÁZ ÖSSZEFONÓDÁSÁVAL A VÉG IDEJÉHEZ ÉRKEZTÜNK. AZ APOKALIPSZIS BORZALMAS PRÓFÉTAI ÍTÉLETEI HAMAROSAN ELKEZDŐDNEK. – EGYEDÜL JÉZUS A KIÚT !!!
*
“7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 8 És akkor fog lelepleződni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, minden hatalommal, és jelekkel és hazug csodákkal, 10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azokon, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. 11 És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; 12 Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2.Thess. 2:7-12,)
*
“És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Mt. 24:14,)
*
“47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. 48 Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szóltam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.” (Jn. 12:47-48,)
*
Felvétel készült 2018.06.23.-án.

GTranslate