Új Világrend elkezdődött – Hazug világ !


VILÁGMÉRETŰ HAZUGSÁGOKBAN ÉLÜNK, – A PANDÉMIA ÉS VAKCINA HAZUGSÁGÁNAK LELEPLEZÉSE, – ISTEN ÍTÉLETÉNEK FŐ OKAI.
*
“Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (Jn.8:44,)
“A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2.Thess. 2:9-12,)
*
Felvétel készült 2020.09.11.-én.

GTranslate