Szelíd olajfa az Ó-, és az Új Szövetségben ! – Pál apostol helyettesítő teológiája ! – 2021.12.30.

SZELÍD OLAJFA JELENTÉSE, – AZ IGAZ- ÉS A HAMIS HELYETTESÍTŐ TEOLÓGIA KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG, – A “VISSZAOLTÁS” FELTÉTELE, – JÉZUS JÖVETELÉNEK ÚTKÉSZÍTŐ PRÓFÉTÁI, – “SZENT MAG” ÉS “MARADÉK” JELENTÉSE, – HELYREÁLLÍTOTT IZRAEL FOGALMA.
*
Előkészítés alatt : https://www.hitvedelem.com/
További anyagok : https://youtu.be/WMntseHMyIk
https://vimeo.com/528940499
https://youtu.be/5x4KCPu_OqI
*
“Azzal ingereltek ők, a mi nem isten; hiábavalóságaikkal bosszantottak engem; én pedig azzal ingerlem őket, a mi nem népem: bolond nemzettel bosszantom őket. ” (5.Móz.32:21,) “Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók; Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.” (Róm.9:6-8,) “Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róm.11:32-36,)
*
Felvétel készült 2021.12.30.-án.

GTranslate