NER – Magyarország az Antikrisztus mintaállama – Orwelli diktatúra küszöbén !


MAGYARORSZÁG AZ ANTIKRISZTUSI DIKTATÚRA MINTAÁLLAMA LETT. – FIGYELMEZTETÉS !
FIGYELEM FELHÍVÁS ! KIÁLTÓ SZÓ !
A magyar keresztény egyházak együttműködnek a NER-el. De “az én népem ezt így szereti!” (Jer. 5:31,)
*
“Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog lelepleződni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, minden hatalommal, és jelekkel és hazug csodákkal. És a gonoszságnak minden csalárdságával azokon, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2.Thess. 2:7-12,)
*
“Ti vagytok a földnek sói; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen építtetett város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt. 5:13-16,)
*
Felvétel készült 2018.06.18.-án.

GTranslate