Megtévesztés kora (1.rész) – Hamis ébredés, – Hamis egyház !


ELHAJLÁS-, SZAKADÁS A HITTŐL. – ÖKUMENÉ, – “MÁS JÉZUS, MÁS EVANGÉLIUM, MÁS SZELLEM”. – HAMIS PRÓFÉTÁK, HAMIS TANÍTÓK, – HAMIS GYÜLEKEZETEK !
*
“Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön?” (Luk. 18:8,)
“Nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2.Thess. 2:10-12,)
*
“Ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadva, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.” (2.Pét. 2:1-3,)
*
2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész,
*
Felvétel készült 2019.02.23.-án.

GTranslate