“Maradjatok Őbenne !” (1) – Jézus a világ világossága ! – 2022.05.06.


FELKÉSZÜLÉS AZ ELRAGADTATÁSRA. – MIT JELENT, HOGY JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁSA ? – MIÉRT SZÜLTE AZ ATYA A FIÚT ? – A FIÚ A MESSIÁS, ÉS Ő A LÁTHATATLAN ISTEN LÁTHATÓ MEGJELENÉSE, – JÉZUSBAN LAKOZÁS ELŐFELTÉTELEI.
*
“És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.” (1.Jn. 2:28,)
“Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.” (Jn. 1:1-5,)
“De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük azt aki igaz, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1.Jn. 5:20,)
*
Felvétel készült 2022.05.06.-án.
*

GTranslate