Elragadtatás feltételei – Messiás visszajövetele (2./2.rész)


JÉZUS LESZÖGEZI AZ ELSŐ FELTÁMADÁS ÉS AZ ELRAGADTATÁS FELTÉTELEIT.
* (Jn.6: 40, 44-45, 53-58, 62-67,)
Pál apostol is felsorolja a feltámadási jog megszerzésének folyamatát. (Fil.3: 10-12,; 2.Kor.4: 8-11, 14,)
*
Jézus példázatosan magát az “Élet kenyerének”, és “Mennyből alászállt kenyérnek” nevezte, ami egyszerre több dologra is utal. Először, hogy Őt naponta “enni és inni” kell, mint a földi kenyeret és italt, vagyis az Ővele való napi Úrvacsorai imádó közösségre van szükségünk, mert Őbenne van az örök élet joga és ezáltal a feltámadás joga is. Ezért mondja az 55. versben, hogy az “Ő hústeste valódi étel és az Ő vére valódi ital”, vagyis csak Őbenne van és Őtőle vehető át az első feltámadáshoz szükséges feltámadási jog. Éppen erre utal a Jn.11:25-26 versekben is, amikor azt mondja: “Én vagyok a feltámadás és az élet”. Másodszor: az Örök élet hordozza a feltámadás jogát is, a feltámadás pedig össze van kapcsolva az elragadtatással, (Jn.6:62, 1.Kor.15,) ugyanis akik feltámadnak megdicsőült testben, azoknak a mennyei világba való felemelése is szükséges. Ezt nevezzük elragadtatásnak, amikor Jézus eljön a felhőkben a levegőégig, és elviszi az Övéit. Harmadszor: Jézus a Jn.6:27-71. versekben egyértelműen leszögezi, hogy az első feltámadás joga csak Őtőle vehető át. Aki nem jön Őhozzá, és nem eszi az Ő testét, és nem issza az Ő Vérét, annak nincs élete, vagyis nem juthat hozzá ahhoz az Örök élethez, amelyben a feltámadás joga is benne van. Aki viszont eszi az Ő hústestét és issza az Ő Vérét, annak Örök élete van, és feltámasztja azt az utolsó napon, mert az (az üdvösségen túlmenően) megszerezte az első feltámadáshoz való jogot is, ami egyedül csak Jézus Krisztusban, Isten Fiában van, Őbelőle vehető át. Erről beszél János apostol is: “De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1.Ján.5:20,)
*
Felvétel készült 2017.01.21.-én.

GTranslate