Babilon titka és sátáni rendszere – Pokol kapuja legyőzésének feltételei.


BABILON SZELLEMISÉGE ÉS ERKÖLCSTELENSÉGE AZ EGÉSZ VILÁGOT URALJA, – A TALMUD SÁTÁNI TARTALMA ÉS SZEREPE, – AZ EGYHÁZ BABILONIZÁLÓDÁSA, – “FUSSATOK KI BELŐLE!”
*
“Öltözött pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy név volt írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.”(Jel.17:4-5,)
“És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.” (Jel.17:18,)
“Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok.” (Mt. 23:37-38,)
*
Szja 1% : Krízis Jótékonysági Alapítvány
Adószám : 18787807-1-16
*
Felvétel készült 2020.03.14.-én.

GTranslate