Babilon titka (3 ) – Sátán zsinagógája – Miért bűn az Ökumené ?


BABILON KÉT PILLÉRE, – VALLÁSI PILLÉR HÁROM OSZLOPA, – TALMUDI JUDAISTA ZSIDÓSÁG A BABILONI RENDSZER ESZKÖZE, – KI AZ ANTISZEMITA AZ ÍGE SZERINT ?
*
“És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.” (Jel.18:4,)
“Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.” (Jel.2:9,)
“Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.” (Róm.2:24-25,)
“Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a hústesten külsőképpen van: Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek szellemben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.” (Róm.2:28-29,)
*
Források : – Wikipédia, – Zsidó Enciklopédia, – A babiloni talmud dokumentum film, – Útban Sion felé dokumentumfilm,
Berkes Sándor teológus: Izrael küldetése című tanulmánya,
*
Felvétel készült 2020.04.05.-én.

GTranslate