Babilon titka (2 ) és ítélete – A hamis egyház megtapostatik.


JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA INTŐ PÉLDA A GYÜLEKEZETNEK ! – AZ ENGEDETLEN HÍVŐKRE BABILON ÍTÉLETE VÁR, – “FUSSATOK KI BELŐLE ÉN NÉPEM!”
*
“Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból!” (Jel. 18:4,) “Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, …. Íme pusztán hagyatik nektek a ti házatok !” (Luk. 13:34-35,)
“Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és akik annak közepette, menjenek ki abból; és akik a mezőben, ne menjenek be abba. Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, amik megírattak.” (Luk. 21:20-23,)
“És más angyal jött ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondva: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdéit; mert megértek annak szőlői. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezerhatszáz futamatnyira.” (Jel. 14:17-20,)
*
Szja 1% : Krízis Jótékonysági Alapítvány
Adószám : 18787807-1-16
*
Felvétel készült 2020.03.21.-én.

GTranslate