“Az pedig az örök élet,” (4.rész) – “és feltámasztom azt az utolsó napon.” – 2021.12.19.

FELTÁMADÁS IGAZSÁGAI, – AZ „UTOLSÓ NAPON” JELENTÉSE, – A „NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY” AZONOSÍTÁSA, – A „GYERMEK SZŰLÉS” MINT A FELTÁMADÁS ÉS ELRAGADTATÁS SZIMBÓLUMA.
1. rész itt : https://youtu.be/3mGuQSJx0nQ
2. rész itt : https://youtu.be/SGuWKqjLR0Y
3. rész itt : https://youtu.be/NyXWmPuIJTU
*
“Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn.6:54,)
“Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” (1.Kor.15:22-23,)
“És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött,” (Jel.1:5, Kol.1:18,) “Mielőtt vajúdott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott a világra. ….. mert vajúdott és meg is szülte Sion az ő fiait!” (Ézs.66:7-8,)
“A ki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. … És szüle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és elragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez.” (Jel.12:2, 5,)
*
Felvétel készült 2021.12.19.-én.

GTranslate