“Az pedig az örök élet!” (3.rész) – “Isten, az Atya és a Krisztus titka.” – 2021.12.19.

A BÖLCSESSÉG ÉS ISMERET ELREJTETT KINCSE! – ÖRÖKKÉVALÓ VILÁG ÉS A MULANDÓ VILÁG KÜLÖNBSÉGEI, – A SZÍVÜNK VILÁGA, – A FIÚ SZEMÉLYE ÉS VILÁGA.
1. rész itt : https://youtu.be/3mGuQSJx0nQ
2. rész itt : https://youtu.be/SGuWKqjLR0Y
4. rész itt : https://youtu.be/WMntseHMyIk
*
“…hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.” (Kol.2:2-3,) “A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; Mert ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek ő általa és ő reá nézve teremttettek; És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben ő legyen az első; Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség; És hogy ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által; ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” (Kol.1:15-20,)
*
Felvétel készült 2021.12.19.-én.

GTranslate