“Az pedig az örök élet,” (1. rész) – A Teremtő- és a teremtett világ ! – 2021.11.04.

JÉZUS BIZALMI KÖRE, – ISTEN ISMERET HÁROM SZINTJE, – AZ “ÖRÖK ÉLET” HÁROM FOKOZATA, – A TEREMTŐ VILÁGA ÉS A TEREMTETT VILÁG ÉRTELMEZÉSE, – ÖRÖKKÉVALÓSÁG JELENTÉSE, – AZ ATYA LAKHELYE !

*
2. rész itt található :
https://youtu.be/SGuWKqjLR0Y

3. rész itt található : https://youtu.be/NyXWmPuIJTU

4. rész itt található : https://youtu.be/WMntseHMyIk
*
“Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn. 17:3,)
*
“Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a töredelmes és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosak szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ézs.
57:15,)
*
“gy szól az Úr: Az egek nekem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, amelyet nekem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?” (Ézs. 66:1,)
*
“Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondták némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.” (Apcs. 17:28,) “Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.” (Jn. 17:24,)
*
Felvétel készült 2021.11.04.-én.
*

GTranslate