AZ ELPECSÉTELÉS TITKAI – 5. rész. – Krisztus elpecsételése, az Úrvacsora és a Hit igazságai !


KRISZTUS ELPECSÉTELÉSE ,- ÚRVACSORA – ÉS A HIT IGAZSÁGAI !
*
“Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” (Jn. 6:27,)
*
Az elpecsételés belső tartalma : Előzetes garancia a szabad akarat kockázata miatt, még mielőtt a teremtés elkezdődött volna! A garanciát a Fiú az elpecsételésben előre vállalta, hogy saját kínszenvedésével és golgotai kereszthalálával, (testének megtöretésével és kifolyt vérével) kifizeti a bűnbocsánat árát, átvállalva a bűnösnek járó ítéletet, és ezzel előre létrehozta a KEGYELEM lehetőségét, az elpecsételést követő teremtés szabad akarat miatti lázadás visszafordítására, az emberek megmentésére ! Ezért mondja a Jelenések 13:8. versben a Biblia, hogy : ” a bárány a világ teremtése előtt megöletett.” A szabad akarat kockázata, a Teremtő Istennel való szembefordulás lehetősége, és ez a BŰN lényege. Ezt már Lucifer lázadása is kellően bizonyítja. A bűn lényege tehát : szembefordulás Isten természetével. Minden, ami ellentétes Isten természetével, az A BŰN! A bűn megsérti ISTEN SZENTSÉGÉT, ami SÉRTHETETLEN !!! Isten szentségének sérthetetlensége megköveteli, hogy a bűn semlegasítve legyen azért, hogy ISTEN SZENTSÉGÉNEK TERMÉSZETE SÉRTETLEN MARADJON !!! A bűn semlegesítése az ÍTÉLET! A bűn és az ítélet közé az elpecsételésben Isten bele helyezte a KEGYELMET, az által, hogy a bűnt és annak ítéletét a Fiú magára vállalta az Elpecsételésben. A Kegyelem, – mint az örök ítélettől való megmenekülés lehetősége – tehát szintén szabad akaratból választható lehetőség a bűnös ember számára, hogy megmenthető legyen, és elkerülhesse a kárhozat ítéletét, ami feltétlenül szükségszerű azért, hogy Isten szentsége ne sérüljön meg! Az elpecsételésben benne van az a terv is, hogy a hívő ember, a szabad akaratát, szabad akaratból,Isten iránti szeretetből, engedje szabályozni, ezzel kiirtani a szabad akaratból az Istentől függetlenné váló, és szembeforduló részt, a bűnt, vagyis mindazt, ami ellentétes Isten természetével, és ne forduljon soha Isten ellen, miközben a szabad akarata is megmarad ! Ezt nevezzük ENGEDELMESSÉGNEK !!! A Fiú, a Krisztus, folyamatosan engedelmes volt az Atyának. Ő példát mutatott a tökéletesen szabályozott szabad akarat megvalósíthatóságából, vagyis az ENGEDELMESSÉGBŐL !
*
Felvétel készült 2013.09.07.-én.

GTranslate